Planning

De onderzoekers volgen vier jaar de ontwikkeling van 270 cliënten en de manier waarop zij worden ondersteund. Elk jaar worden verschillende vragenlijsten en interviews afgenomen. Zo ontstaat een steeds beter beeld van de effectiviteit van het ondersteuningsaanbod. 

In 2016 zijn betrouwbare meetmethodes ontwikkeld. Vanaf 2016 zijn de metingen gestart.

  • Het eerste tijdsmoment loopt van augustus 2016 tot augustus 2017.
  • Het tweede tijdsmoment loopt tot augustus 2018.
  • Het derde tijdsmoment loopt tot augustus 2020.

In 2020 is het onderzoek afgerond en kunnen we uitspraken doen over wat werkt aan ondersteuning voor cliënten met een ZZP 6/7. Tussendoor kunnen wij geen resultaten delen, omdat dit het onderzoek zou beïnvloeden. Wij zullen iedereen die betrokken is wel op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek.