Contact

Heeft u nog vragen over dit onderzoek?

Neemt dan contact op met onderzoekers Desirée van Winden (06-82416246), Ilse Migchelsen (06-14005111) of Linda Verhaar (06-82491831).

E-mail

Bij klachten of wanneer u een onafhankelijk persoon wil spreken over het onderzoek kunt u zich richten tot de cliëntvertrouwenspersoon binnen de organisatie.