Contact

Heeft u nog vragen over dit onderzoek?

Neemt dan contact op met onderzoekers Desirée van Winden (06-82416246) of Guus Wulms (06-51265270).

E-mail

Bij klachten of wanneer u een onafhankelijk persoon wil spreken over het onderzoek kunt u zich richten tot de cliëntvertrouwenspersoon binnen de organisatie (Liesbeth Hakkenberg, 06-10116480).