Wat doen we?

Om meer kennis te vergaren over de dagelijkse ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en een zeer intensieve zorgvraag, zijn de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden, de zorginstellingen Ipse de Bruggen, De Hartekamp Groep, Cordaan en Ons Tweede Thuis en de onderwijsinstellingen ROC Mondriaan en ROC Nova College het  SCORE-onderzoek gestart. De afkorting SCORE staat voor Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie.

Met medewerking van cliënten, (wettelijk) vertegenwoordigers en begeleiders onderzoeken we onder meer:

• Hoe de cliënten wonen;
• Hoe zij worden begeleid;
• Hoe groot de rol van familie en begeleiding in het leven is;
• Welke keuzes de cliënten zelf kunnen en mogen maken in het dagelijks leven;
• Etc.

Het gaat bij het onderzoek dus om factoren uit het dagelijks leven die veel invloed kunnen hebben op  cliënten. We willen meer begrijpen van al die diverse factoren, om de kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van bestaan voor cliënten met een intensieve zorgvraag te kunnen verbeteren. Als we weten wat van invloed is, kunnen we beter inzetten op dat wat werkt.

Onderzoeksopzet

De onderzoekers volgen vier jaar lang de ontwikkeling van 270 cliënten en de manier waarop zij worden ondersteund. Elk jaar worden verschillende vragenlijsten en interviews afgenomen. Zo ontstaat een steeds beter beeld van de effectiviteit van het ondersteuningsaanbod.

Klik hier voor meer informatie:

Flyer

Planning

In 2016 zijn  de meetinstrumenten vastgesteld. Vanaf 2016 zijn de metingen gestart.

• Het eerste tijdsmoment liep van augustus 2016 tot augustus 2017
• Het tweede tijdsmoment liep tot augustus 2018
• Het derde tijdsmoment loopt tot augustus 2020

In 2020 is het onderzoek afgerond en hebben we beter inzicht in de ondersteuningsfactoren die de kwaliteit van bestaan beïnvloeden. Tussendoor kunnen wij geen resultaten delen, omdat dit het onderzoek beïnvloedt. Wij zullen iedereen die betrokken is wel op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek.