Voor wie?

Binnen SCORE (Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie) willen betrokkenen, deskundigen en cliënten met een zorgzwaartepakket (ZZP) 6/7 beter begrijpen welke factoren een positieve invloed hebben op de kwaliteit van bestaan.

Met behulp van cliënten, (wettelijk) vertegenwoordigers en begeleiders onderzoeken we onder andere:

  • Hoe de cliënten wonen;
  • Hoe zij begeleid worden;
  • Hoe groot de rol van familie/ verzorgers in het leven is;
  • Welke keuzes de cliënten zelf kunnen maken in het dagelijks leven;
  • ...

Het gaat dus om onderdelen uit het dagelijks leven die veel invloed hebben op deze cliënten. We willen meer snappen van al die diverse onderdelen, om de kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van bestaan voor cliënten met een intensieve zorgvraag te kunnen verbeteren.