Publicaties

Onderstaand zijn verschillende stukken te lezen die zijn geschreven ten behoeve van het SCORE onderzoek.


Instrumenten die worden gebruikt ten behoeve van het onderzoek:

Welke instrumentarium is het meest geschikt om de effectiviteit van het begeleidings-, ondersteunings- en behandelaanbod in relatie tot de kwaliteit van bestaan te meten?

Doelevaluatie:

In dit onderzoek worden doelen geëvalueerd op verschillende niveaus. Hoe zien profielen van de cliënten eruit en zijn deze passend bij de opgestelde doelen? In hoeverre worden doelen behaald?

Kwetsbare cliënten:

Het huidige onderzoek richt zich op het valideren van de vragenlijst 'Vervolgonderzoek bij kwetsbare cliënten met complexe zorgvragen'.

Ondersteuningsbehoefte:

In dit onderzoek worden de ondersteuningsbehoeften en wensen van de cliënt in kaart gebracht. Er wordt gekeken of het in kaart brengen aan de hand van de Supports Intensity Scale (SIS) een meerwaarde is bij cliënten met ZZP 6 en 7.

Kwaliteit van bestaan:

Is de San Martin Scale een valide instrument om de kwaliteit van bestaan te meten voor cliënten met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag? (1)

Is de San Martin Scale een valide instrument om de kwaliteit van bestaan te meten voor cliënten met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag? (2)

Relaties met kwaliteit van bestaan:

Het doel van deze studie is om te onderzoeken in hoeverre er gezondheidsaspecten zijn die een relatie hebben met de kwaliteit van bestaan en met vrijheidsbeperkingen.

Een onderzoek naar de samenhang tussen adaptief gedrag, vrijheidsbeperkingen en de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke beperking en een (zeer) intensieve zorgvraag.

In dit onderzoek is getracht het begrip participatie te meten bij mensen met een verstandelijk beperking met gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. Wat is het verband hiervan met de kwaliteit van bestaan in deze onderzoeksgroep?