Kalender

Aanpak

De onderzoekers volgen vier jaar de ontwikkeling van 300 cliënten en de manier waarop zij worden ondersteund. Elk jaar worden verschillende vragenlijsten en interviews afgenomen. Zo ontstaat een steeds beter beeld van de effectiviteit van het ondersteuningsaanbod. 

Planning 

In 2016 zijn betrouwbare meetmethodes ontwikkeld. Vanaf 2016 zijn de metingen gestart.

  • Het eerste tijdsmoment loopt van augustus 2016 tot augustus 2017.
  • Het tweede tijdsmoment loopt tot augustus 2018.
  • Het derde tijdsmoment loopt tot augustus 2019.
  • Het vierde tijdsmoment loopt tot augustus 2020.

De eerste resultaten worden verwacht in 2017. In 2020 is het onderzoek afgerond en kunnen we uitspraken doen over wat werkt aan ondersteuning voor cliënten met een ZZP 6/7.