Medewerkers

Desirée van Winden Organisatie: Ipse de Bruggen Functie: Onderzoeker

Wetenschappelijk Onderzoeker (Promovendus)

Werkzaam voor: Ipse de Bruggen

Opleiding: Psychologie: Erasmus Rotterdam en Universiteit van Amsterdam

Als wetenschappelijk onderzoeker, werkzaam voor het SCORE onderzoek, richt ik me op de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking. Mijn taken hierbij zullen zeer divers zijn. In eerste aanleg ligt de focus op het verzamelen van alle benodigde data voor het onderzoek. In een later stadium zal deze data geanalyseerd worden om tot een antwoord te komen op de vraagstelling: 'Wat werkt aan ondersteuning?'. Daarnaast zal ik mij ook gaan toeleggen op de communicatie binnen het onderzoek, tussen de organisaties, maar ook naar buiten toe, zoals naar de cliënten en het cliëntsysteem. Het SCORE onderzoek zal voor mij dienen als promotieonderzoek. Dit zal gaan uitmonden in een proefschrift onder de Universiteit van Leiden.

Alle personen